Zeitfluss @musikprotokoll

Samstag 6. Oktober 2018 | 18:30, Helmut List Halle Graz
Waagner-Biro-Straße 98a, 8020 Graz
Zeitfluss @ Musikprotokoll 2018

Programm:

Klaus Lang: Die heilige Clara und der schwarze Fisch
Christoph Renhart: Catalogue des Arts et Métiers
Joanna Wozny: like little … sunderings

Edo Micic, Dirigent